Wonen.webBlad.info
Onmisbare informatie over uw huis

Meest bekeken
>Doe-het-zelfzaken en energie
>Woonvormen voor gehandicapten
>Een rondgang langs zonnepanelen


Recente artikelen
>Beschermde stadsgezichten in Noord-Holland
>Aflossingsvrije hypotheek veruit meest gekozen hypotheekvorm
>Grote behoefte aan landstedelijke woningen
>Woonvormen voor gehandicapten
>Veilige hypotheek steeds belangrijker
>‘Goed moment om woning te kopen’
>Doe-het-zelfzaken en energie
Alle artikelen


Meer vertrouwen in woningmarkt

De Eigen Huis Marktindicator© laat over het eerste kwartaal van 2005 de hoogste waarde zien sinds een jaar. De Marktindicator waarmee de stemming van consumenten op de woningmarkt wordt gemeten, steeg in de afgelopen vier kwartalen. De toename in het vertrouwen is vooral gebaseerd op de lage rente en het stabiele prijsniveau van woningen.

De stemming op de woningmarkt wordt vooral bepaald door de lage rente. Vereniging Eigen Huis ziet een stijging van de rente als grootste bedreiging voor de woningmarkt. De rentestand is zeer bepalend voor de verdere ontwikkelingen en met name voor de huizenprijzen. De hypotheekrente is op dit moment lager dan ooit en vooralsnog lijkt een substantiële stijging niet aan de orde. Naast de lage rente draagt het broze herstel van de economie bij aan de vertrouwenstoename onder consumenten. In 2005 blijft de woningmarkt echter kwetsbaar. Nico Stolwijk van de Vereniging Eigen Huis: “Vooral de combinatie van inkomensachteruitgang en een mogelijke rentestijging kan het groepen op de woningmarkt bijzonder moelijk maken. Het is daarom van belang dat huizenkopers en –bezitters het renterisico goed incalculeren in hun maandlasten. De lage rente voor een langere periode vastzetten blijft een probaat middel voor degenen die zich het risico van een rentestijging niet kunnen veroorloven”.

Gunstige tijd

Het aantal consumenten dat het een gunstige tijd vindt om een huis te kopen neemt over de afgelopen vier kwartalen toe. Maar nog steeds vindt slechts 17% van de consumenten dat het een gunstige tijd is om te kopen tegenover 38% die van mening is dat het een ongunstige tijd is. De grote groep die zich op dit punt neutraal opstelt (46%) neemt gestaag toe. Al met al is er sprake van een positieve ontwikkeling op de woningmarkt, maar kan nog zeker niet worden gezegd dat alle lichten op groen staan. De rente staat nog steeds op een historisch laag niveau. Voor de komende 12 maanden verwacht 37% van de consumenten dat de hypotheekrente gelijk blijft. Een andere grote groep van 30% denkt dat de rente gaat stijgen. Een daling wordt door 8% van de ondervraagden verwacht. Circa een kwart weet het niet of heeft geen mening. Ten opzichte van  het vierde kwartaal van 2004 wijzigen deze percentages slechts gering.

Huizenprijzen

Voor de komende 12 maanden zijn consumenten iets gunstiger gestemd over de ontwikkeling van de huizenprijzen. Het aantal ondervraagden dat verwacht dat de huizenprijzen gemiddeld gelijk blijven of dalen, neemt af van ongeveer eenderde naar ruim een kwart. Het aandeel van de ondervraagden dat een verdere stijging van de huizenprijzen ziet zitten, neemt toe van 59% naar 64%. Het overige deel van de ondervraagden (9%) weet het niet of heeft geen mening.
Vooruitblikkend op de komende 12 maanden zijn consumenten per saldo wat minder negatief. Van de ondervraagden verwacht 30% een verslechtering van de koopsituatie (was 33% in het vierde kwartaal van 2004), 45% verwacht een gelijkblijvende situatie (was 40%) en 13% verwacht een verbetering (was 15%). Het overige deel van de ondervraagden (12%) weet het niet of heeft geen mening.


zoek
info
contact
rss


Overige webBladen
Nieuw: webBlad over Zwangerschap, met..
>Sterfte baby's rond geboorte
>Zwangere ondernemer moet uitkering krijgen
>Helft pilgebruikers opgelucht bij menstruatie

© 2018 webBlad.info   Free counter and web stats