Wonen.webBlad.info
Onmisbare informatie over uw huis

Meest bekeken
>Doe-het-zelfzaken en energie
>Woonvormen voor gehandicapten
>Een rondgang langs zonnepanelen


Recente artikelen
>Beschermde stadsgezichten in Noord-Holland
>Aflossingsvrije hypotheek veruit meest gekozen hypotheekvorm
>Grote behoefte aan landstedelijke woningen
>Woonvormen voor gehandicapten
>Veilige hypotheek steeds belangrijker
>‘Goed moment om woning te kopen’
>Doe-het-zelfzaken en energie
Alle artikelen


Woonlasten bijna verdubbeld

De lokale woonlasten in Nederland zijn in de periode tussen 1995 en 2005 bijna verdubbeld. Huishoudens betalen dit jaar gemiddeld 12% meer aan gemeentelijke woonlasten. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder alle Nederlandse gemeenten. Bijna 65% van de gemeenten kent woonlasten die met 10% of meer stijgen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Ongeveer de helft van de lastenstijging wordt veroorzaakt door het afschaffen van de Zalmsnip, een voormalige tegemoetkoming van de Rijksoverheid in de hoge gemeentelijke lasten.

Vereniging Eigen Huis concludeert op grond van de gegevens van 90% van de gemeenten dat de gemeentelijke woonlasten dit jaar wederom uit de hand lopen. “Het is onbegrijpelijk dat woonlasten met gemiddeld +12% stijgen, als de burger tegelijkertijd wordt gevraagd de broekriem aan te halen”, aldus Frank van Loon, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Daarbij is het beeld per gemeente ook nog eens zeer verschillend. De cijfers lopen uiteen van een stijging van +40% (gemeente Harenkarspel – NH) tot een daling van -10% (gemeente Mill en Sint Hubert – NB). Stijgingen van enkele tientallen procenten zijn bepaald geen uitzondering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de weerstand onder burgers jaar na jaar toeneemt. Want dit is het zoveelste jaar op rij dat de gemeentelijke lasten bovenmatig stijgen. Het moet een keer ophouden. En dat geldt zeker nu er van overheidszijde voortdurend wordt gehamerd op loonmatiging en huishoudens geconfronteerd worden met inkomensachteruitgang. De overheid moet nu echt een keer ingrijpen. Wij willen dan ook dat de plannen voor afschaffing van het OZB-gebruikersgedeelte en de maximering van de jaarlijkse OZB-stijging zo spoedig mogelijk worden ingevoerd”.

Onroerende zaakbelasting

De aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) die dit jaar op de nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd, stijgt met gemiddeld +8%. De OZB is daarmee de sterkste stijger van de drie componenten waaruit de gemeentelijke woonlast is opgebouwd (OZB, Rioolrecht en Afvalstoffenheffing). Voor het bepalen van de hoogte van de gemiddelde OZB-aanslag is per gemeente uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde in combinatie met de nieuwe OZB-tarieven die daarbij door de gemeente zijn vastgesteld. Bij de WOZ-hertaxatie van woningen geldt het uitgangspunt dat een waardevermeerdering van het onroerend goed op zich niet mag leiden tot een hogere belastingdruk. Met een gemiddelde stijging van +8% heeft het er alle schijn van dat in veel gemeenten niet aan dit principe tegemoet wordt gekomen. Dat betekent dat de OZB-tarieven onvoldoende zijn verlaagd om de gestegen WOZ-waarde te compenseren. In ruim een kwart van de gemeenten is de gemiddelde OZB-aanslag met +10% of meer gestegen. Per gemeente zijn de verschillen groot: in Harenkarspel (NH) stijgt de gemiddelde OZB-aanslag met +67%, terwijl in de gemeente Baarle-Nassau (NB) diezelfde aanslag met -15% daalt.

Rioolrecht

Naast een hogere OZB en het afschaffen van de Zalmsnip vormt de stijging van het rioolrecht een derde factor in de stijging van de gemeentelijke woonlasten. Het rioolrecht stijgt landelijk met een gemiddelde van +5,8% voor meerpersoonshuishoudens en +5,3% voor eenpersoonhuishouden. De ontwikkelingen per gemeente lopen ook in dit geval sterk uiteen: van +73% stijging in de gemeente Maarssen tot een daling van meer dan -50% in de gemeente Rijnwaarden. Drie gemeenten hebben met ingang 2005 voor het eerst rioolrecht ingevoerd: de gemeente Harderwijk (€ 100,-), de gemeente Apeldoorn (€ 72,38) en de gemeente Veenendaal (€ 27,-).


zoek
info
contact
rss


Overige webBladen
Nieuw: webBlad over Zwangerschap, met..
>Sterfte baby's rond geboorte
>Zwangere ondernemer moet uitkering krijgen
>Helft pilgebruikers opgelucht bij menstruatie

© 2018 webBlad.info   Free counter and web stats